Regulamin konkursu

„Udane podróżowanie”

I. SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie
2. Konkurs – konkurs Udane podróżowanie
3. Organizator – autorka bloga Podróżniczo – Marta Muszyńska
4. Uczestnik – osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie
5. Fundator – firma Starter24, ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań, która jest fundatorem nagród w Konkursie

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony będzie na blogu www.podrozniczo.pl oraz na Facebooku Podróżniczo.
2. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Polski.
3. Konkurs trwa od dnia 22 września 2015 roku do dnia 9 października 2015.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
5. Uczestnik przystępując do konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
6. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Nagrodzone zostaną osoby, które odpowiedzą prawidłowo na dwa pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte. Najciekawsze odpowiedzi zostaną wyłonione przez Organizatora.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez publikację listy zwycięzców w ostatnim poście konkursowym na serwisach wskazanych w rozdz. II pkt 1 oraz drogą mailową.
3. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od przesłania Organizatorowi danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) w ciągu tygodnia od publikacji listy zwycięzców.
4. Organizator zobowiązuje się do przekazania danych zwycięzców Fundatorowi w terminie 1 tygodnia od otrzymania danych adresowych laureata.
5. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:
– rezygnacji laureata z nagrody
– nieskontaktowania się z Organizatorem z terminie 7 dni od publikacji listy zwycięzców
– nieprzekazaniu Organizatorowi w podanym terminie danych, których mowa w pkt 3.

IV. NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu, któremu przyznano I miejsce, otrzyma plecak podróżny ufundowanych przez firmę Starter24.
2. Zwycięzcy Konkursu, którym przyznano II i III miejsce, otrzymają kosmetyczkę podróżną ufundowaną przez firmę Starter24.

V. ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na odpowiedzeniu na dwa pytania zamknięte oraz jedno otwarte w trzech wpisach, które będą pojawiać się na blogu www.podrozniczo.pl w dziale Konkursy. Odpowiedzi na wszystkie pytania należy wysyłać na adres marta@podrozniczo.pl. Wszystkie odpowiedzi jednej osoby muszą być wysyłane z jednakowego adresu mailowego.
2. Odpowiedź nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.
3. Zgłoszenia po terminie, tj. po 8 października 2015 roku, godz. 23:59 czasu polskiego nie biorą udziału w konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani na serwisach wskazanych w Rozdz. II pkt 1 Regulaminu.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikacje, które mogą być udostępnione na stronach wskazanych w rozdz. II. pkt. 1.
3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści dodanych przez siebie.
4. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.
6. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.
7. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.
8. Wszelkie spory wynikłe z przeprowadzenia Konkursu rozstrzygane będą przez sąd.

Postaw mi kawę!

Postaw mi kawę

Zarezerwuj nocleg na Booking.com

Booking.com

O mnie

Nazywam się Marta i jestem autorką tego bloga. Miło mi, że tu jesteś :). Kilka słów o mnie… jestem podróżniczką z zamiłowania oraz „turystką” i redaktorką z wykształcenia

Podróże w 2024 roku

  • styczeń Alicante i Marrakesz
  • luty – Ustka
  • marzec Teneryfa i Góry Opawskie
  • kwiecień – Tajlandia
  • maj – szlak rowerowy wzdłuż Odry i Nysy
  • czerwiec – Tatry
  • wrzesień – Czarnogóra

Facebok

Instagram